Hủy đơn hàng và hoàn tiền

Trường hợp không thể cung cấp hoặc giao hàng cho Khách hàng với bất kỳ lý do nào, Machtudong.vn có trách nhiệm phải nhanh chóng thông báo việc hủy đơn hàng và lý do cho khách hàng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hàng. Nếu chúng tôi đã nhận tiền của Khách hàng trước đó thì sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tiền cho khách hàng ngay khi xác minh xong các thông tin cần thiết.Khách hàng có thể tự hủy đơn hàng trong tài khoản hoặc yêu cầu hủy đơn hàng trong trường hợp Machtudong.vn chưa thực hiện xác nhận và vận chuyển đơn hàng

Điều kiện để đổi sản phẩm

Sản phẩm chưa qua sử dụng, chưa bóc hộp hoặc tem và còn mới 100% kể từ lúc mua.Sản phẩm đã mua không quá 05 ngày tính theo hóa đơn mua hàng.Sản phẩm đổi trực tiếp tại địa chỉ mua hàng (không đổi tại nhà khách hàng).

  + Hàng Lỗi: Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Machtudong.vn để kiểm tra hàng hóa. Sau khi có Giấy Xác Nhận Tình Trạng với nội dung hàng hóa hư hỏng do lỗi kỹ thuật không thể sửa chữa, chấp nhận đổi mới. Việc đổi hàng sẽ được thực hiện theo đúng quy định của chúng tôi
  + Hàng gửi nhầm, không đúng mục đích: Khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xác nhận. Sau khi có xác nhận, việc đổi trả theo quy định của Machtudong.vn
  + Chi phí vận chuyển và đổi trả: Khách hàng có quyền ĐỔI sản phẩm khác hoặc TRẢ sản phẩm và lấy lại tiền sau khi trừ chi phí vận chuyển.

Vận chuyển

  + Trường hợp do lỗi bên cung cấp, quý khách điền thanh toán đầu nhận khi chuyển hàng.
  +Trường hợp do bên khách hàng, và yêu cầu từ khách hàng, khách hàng vui lòng thanh toán phí vận chuyển hai đầu.