Quantcast

Giỏ hàng 0 sản phẩm - 0đ

Chưa có sản phẩm nào!

Transistor

Hiển thị: Lưới Danh sách
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
 • PNP darlington transistor TIP127

  PNP darlington transistor TIP127

  6.000đ

  Transistor TIP127 là darlington transistor thuộc loại transistor PNP. TIP127 có Uc cực đại = -60V dòng Ic cực đại = -5A Hệ số khuếch đại hFE của darlington transistor TIP122 thấp nhất là 1000. Thứ tự các chân từ trái qua phải: B C E ...
 • NPN darlington transistor TIP122

  NPN darlington transistor TIP122

  6.000đ

  Transistor TIP122 là darlington transistor thuộc loại transistor NPN. TIP122 có Uc cực đại = 60V dòng Ic cực đại = 5A Hệ số khuếch đại hFE của darlington transistor TIP122 thấp nhất là 1000. Thứ tự các chân từ trái qua phải: B C E ...
 • Transistor công suất TIP42C

  Transistor công suất TIP42C

  6.000đ

  Transistor TIP42C là transistor công suất thuộc loại transistor PNP. TIP42C có Uc cực đại = -100V dòng Ic cực đại = -6A công suất 65W Hệ số khuếch đại hFE của TIP42C trong khoảng 15 đến 75. Thứ tự các chân từ trái qua phải: B C E ...
 • Transistor công suất TIP41C

  Transistor công suất TIP41C

  6.000đ

  Transistor TIP41C là transistor công suất thuộc loại transistor NPN. TIP41C có Uc cực đại = 100V dòng Ic cực đại = 6A Hệ số khuếch đại hFE  trong khoảng 15 đến 75. Thứ tự các chân từ trái qua phải: B C E ...
 • Transistor C2383

  Transistor C2383

  2.000đ

  Transistor C2383 là transistor thuộc loại transistor NPN. C2383 có Uc cực đại = 160V dòng Ic cực đại = 1A Hệ số khuếch đại hFE của C2383  trong khoảng 60 đến 320. Thứ tự các chân từ trái qua phải: E C B   ...
 • Transistor C1815

  Transistor C1815

  700đ

  Transistor C1815 là transistor thuộc loại transistor NPN. C1815 có Uc cực đại = 50V dòng Ic cực đại = 150mA Hệ số khuếch đại hFE của C1815  trong khoảng 25 đến 100. Thứ tự các chân từ trái qua phải: E C B ...
 • Transistor C945

  Transistor C945

  1.000đ

  Transistor C945 là transistor thuộc loại transistor NPN. C945 có Uc cực đại = 50V dòng Ic cực đại = 100mA Hệ số khuếch đại của 2SC945 hFE  trong khoảng 90 đến 600. Thứ tự các chân từ trái qua phải: E C B ...
 • Transistor A1015

  Transistor A1015

  700đ

  Transistor A1015 là transistor thuộc loại transistor PNP. A1015 có Uc cực đại = -50V dòng Ic cực đại = -150mA Hệ số khuếch đại hFE của transistor A1015 trong khoảng 70 đến 400. Thứ tự các chân từ trái qua phải: E C B ...
 • Transistor A564

  Transistor A564

  1.000đ

  Transistor A564 là transistor thuộc loại transistor PNP. A564 có Uc cực đại = -25V dòng Ic cực đại = -100mA Hệ số khuếch đại hFE của transistor A564 trong khoảng 130 đến 520. Thứ tự các chân từ trái qua phải: E C B ...
 • Transistor A1013

  Transistor A1013

  2.000đ

  Transistor A1013 là transistor thuộc loại transistor PNP. A1013 có Uc cực đại = -160V dòng Ic cực đại = -1A Hệ số khuếch đại hFE của transistor A1013 trong khoảng 60 đến 200. Thứ tự các chân từ trái qua phải: E C B ...
 • Transistor 2N3906

  Transistor 2N3906

  1.500đ

  Transistor 2N3906 là transistor thuộc loại transistor PNP. 2N3906 có Uc cực đại = -40V dòng Ic cực đại = -200mA Hệ số khuếch đại hFE của transistor 2N3906 trong khoảng 130 đến 300. Thứ tự các chân từ trái qua phải: E B C ...