Quantcast

Giỏ hàng 0 sản phẩm - 0đ

Chưa có sản phẩm nào!

    Biểu đồ nhiệt độ thời gian thực

    30 phút   1 giờ   3 giờ   6 giờ   1ngày   1 tuần

    Nhiệt độ trong nhà tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

    Sử dụng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT10, kết nối internet thông qua module ENC28J60. Cập nhật dữ liệu lên COSM.com mỗi 10 giây.