Quantcast

Giỏ hàng 0 sản phẩm - 0đ

Chưa có sản phẩm nào!

    Biểu đồ nhiệt độ thời gian thực

    1 giờ   6 giờ   1ngày   1 tuần   1 tháng   3 tháng

    Nhiệt độ trong nhà tại Quận 10 Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

    Sử dụng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT10, kết nối internet thông qua module ENC28J60 Ethernet Shield. Cập nhật dữ liệu lên xively.com mỗi 8 giây. Ổn định cao.